A közösségi szolgálat szabályzata


Budapesti Gazdasági SZC 
Logisztikai és Kereskedelmi Technikum és Szakképző Iskola 
1087 Budapest, Szörény utca 2-4. 

Jogszabályi háttér

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet. 

Közösségi szolgálat legfontosabb tartalmi elemei

A középiskolai nappali képzésben résztvevő és az érettségi vizsgát 2016. január1-ét követően megkezdő tanulók esetében az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése (kivétel: a sajátos nevelési igényű tanulók körében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat teljesítésének kötelezettsége mellőzhető). Azok a tanulók, akik érettségire felkészítő középiskolában nappali rendszerű iskolai oktatásban szereznek érettségi bizonyítványt, szintén vonatkozik az iskolai közösségi szolgálat kötelezettsége; a magántanulókra szintén vonatkozik ez a kötelezettség. 

A közösségi szolgálat keretei között 

  • az egészségügyi, 
  • a szociális és jótékonysági, 
  • az oktatási, 
  • a kulturális és közösségi, 
  • a környezet- és természetvédelemi, 
  • a katasztrófavédelmi, 
  • a rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési 

területen folytatható tevékenység. 

A tanulók olyan tevékenységet nem végezhetnek, amely bármely intézmény munkatársainak előírt kötelessége, amelyért egyébként ellenszolgáltatás járna. Kiemelt cél, hogy a tanuló megtapasztalhassa az önzetlen segítés, az adás örömét.  

A közösségi szolgálatot 9-12. évfolyamon kell megszervezni. Ennek szervezése, koordinálása az iskola feladata. Természetesen a tanuló és a szülő is tehet javaslatot a fogadó intézményre.  

Folytatás a letölthető dokumentumban… 

Partnerlista – letölthető PDF

Scroll to Top