A MERCATOR MOVET MUNDUM ALAPÍTVÁNY

Mercator Movet Mundum Alpaítvány 

Székhely: 1087 Budapest, Szörény u. 2-4. 
Adószám: 19639484-1-42 

Számlaszám: 10701551-67096011-51100005 
CIB Bank 

Az alapítvány alapítója BGSZC Logisztikai és Kereskedelmi Technikum és Szakképző Iskola, melynek címe megegyezik az iskola címével.
Az alapítvány célja nevelés és oktatás, képesség-fejlesztés, ismeretszerzés támogatása. 
Az Alapítvány feladata, hogy elsősorban a BGSZC Logisztikai és Kereskedelmi Technikum és Szakképző Iskola: 

  • oktató-nevelő munkájához kapcsolódó tárgyi feltételeket javítsa, korszerűsítse, 
  • új oktatási módszerek kidolgozásával, megvalósításával összefüggő tevékenységét támogassa, 
  • a gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése, 
  • új képzési formák bevezetésével kapcsolatos tevékenységek finanszírozása, támogatása, 
  • a tehetséges, és /vagy hátrányos helyzetű tanulóit támogassa, 
  • ismeretterjesztő, kulturális programokat szervezzen, 
  • tanulmányi kirándulások, szakmai programok támogatása, 
  • iskolai hagyományainak ápolásához hozzájáruljon. 

Az Alapítvány fent felsorolt célok elérésében, támogatásában szorosan együttműködik az iskola oktatóival, vezetésével, valamint a szülőkkel, illetve keresi a célok megvalósítását támogatni kívánó magánszemélyekkel és jogi személyekkel tört

Scroll to Top