TECHNIKUMI ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OKTATÁS

Az általános iskolai tanulmányok befejeztével továbbtanulási lehetőségként választható iskolánkban technikumi és szakképző iskolai képzés.  

 1. A technikumban 5 éves a képzés időtartama. Ebből az első 2 év az ágazati alapoktatás, amelyet a technikumban is ágazati alapvizsga zár. 
 2. A szakképző iskolában 3 éves képzésben vehetnek részt a szakmai oktatás e formáját választó fiatalok. Az első év végén a tanulók ágazati alapvizsgát tesznek, a 10. és 11. évfolyamon pedig a duális partnerekkel közösen valósul meg a képzés.  

Miért válaszd a szakképzést? 

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból az oktatás érettségi vizsgával zárul. A technikumi tanulmányok végén letett szakmai vizsga ötödik érettségi vizsgatárgyként emelt szintű érettséginek felel meg. A technikum elvégzése után tehát a tanuló kézbe kapja az érettségi -, és a szakképzettséget igazoló bizonyítványt. A képzés ideje alatt a nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van. A képzés végén a tanuló dönt, elhelyezkedik a munka világában vagy továbbtanul valamelyik felsőoktatási intézményben. 

A szakképző iskola a mesterembereket képzi. Annak, aki az iskolában szakmát szerzett, a ráépülő, specializáló szakmai képzéseknek köszönhetően számos lehetősége van a továbblépésre, szakmai ismereteinek magasabb szintre emelésére. Vagyis egy jó szakma ugyanúgy lehetséges karrierutat jelent, mint egy diploma. A jó szakembereket megbecsüli a társadalom.  

A szakirányú oktatás mind a szakképző iskolában, mind a technikumban elsődlegesen vállalati helyszínen, duális partnereknél valósul meg. Mivel a duális képzőhellyel kötött szakképzési munkaszerződés alapján a tanulókat munkabér illeti meg, már tanulmányaik során rendszeres jövedelemhez juthatnak. A szakképző intézmények első szakmájukat tanuló diákjainak ösztöndíj jár, amelynek egy része egyösszegű pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre a szakmai vizsga sikeres teljesítését követően. 

Milyen szakma tanulásra van lehetőség a 2024/2025-ös tanévben a LOGIKER-ben? 

0001
LOGISZTIKAI TECHNIKUS

/technikum/ 

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 

 

Képzési idő: 5 év.   
Tervezett osztályok száma:  
Első idegen nyelv: angol  
Második idegen nyelv: német 
Ösztöndíj már az első tanévtől  

 

Kiknek ajánljuk:   

Ajánljuk azoknak a tanulóknak, akik nagy érdeklődést mutatnak a szállítójárművek iránt, akik szívesen összehangolnák egy vasúti-, országúti-, vízi- vagy légi fuvarozás feladatait. Akik nyitottak arra, hogy fuvarozási tevékenységet szervezzenek és ellássák a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is. Akik tudnak önállóan és csapatban is dolgozni, mernek döntéseket hozni. Ebben az innovatív szektorban az idegen nyelv használata elvárt.  

A képzés elvégzése után:   

A szakember feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése.   

Szakemberként  

 • ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításához kapcsolódó feladatokat;  
 • tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban; továbbá megbízhatják a raktár kezelésével és vezetésével is;  
 • nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végez; a partnerekkel, ügyfelekkel tart kapcsolatot;  
 • és ami nagyon fontos, hogy magabiztosan tud kommunikálni idegen nyelven.   

0002
KERESKEDŐ ÉS WEBÁRUHÁZI TECHNIKUS

/technikum/ 

Kereskedelem ágazat 

 Képzési idő: 5 év.   
Tervezett osztályok száma:  
Első idegen nyelv: angol  
Második idegen nyelv: német  
Ösztöndíj már az első tanévtől  

Kiknek ajánljuk:   

Ajánljuk minden olyan fiatal számára, aki kereskedelmi érzékkel rendelkezik, újító szellemű, érdekli az értékesítés, az online marketing és az online kereskedelem világa. Nem ijed meg az informatikai eszközök működtetésétől, és érdekli azok karbantartása. Aki tud és szeret csapatban dolgozni és emberekkel foglalkozni; nyitott arra, hogy támogató munkatársként együttműködjön egy informatikai rendszer üzemeltetésében.  

A képzés elvégzése után:   

A szakember az általános kereskedelmi folyamatok megismerése mellett alapos tudással rendelkezik a marketing, az online értékesítés és a webáruházak működésével kapcsolatosan.   

Szakemberként  

 • kialakítja egy kereskedelmi egység arculatát, termék-, ár-, értékesítésipolitikáját;  
 • megtervezi az áruforgalmi tevékenységét; irányítja a kereskedelmi egység működését;  
 • a legkorszerűbb digitális és technológiai ismereteinek alkalmazásával irányítja a kereskedelmi és elektronikus rendszerek folyamatszervezését, informatikai megvalósítását;  
 • aktualizálja az online tartalmakat, részt vesz az aktuális online, offline kampányok lebonyolításában;  
 • és ami nagyon fontos, hogy magabiztosan tud kommunikálni idegen nyelven.  

0003
KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ

/szakképző/ 

Kereskedelem ágazat 

Képzési idő: 3 év.   
Tervezett osztályok száma:  
Idegen nyelv: angol  
Ösztöndíj már az első tanévtől

 

Kiknek ajánljuk:   

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni, együttműködni. Szereti a változatosságot a munkája során, nem ijed meg a sokrétű, de színes feladatoktól. Jól kommunikál magyar (esetenként idegen) nyelven is. Akit ösztönöz a kereskedelem állandó megújulása, fontos számára a hosszú távú karrierlehetőség, és szeretne e dinamikusan fejlődő szektor szakemberévé válni.  

A képzés elvégzése után:   

A szakember a korszerű eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat; tevékenysége kiterjed továbbá az áru beszerzésére, átvételére, készlet kezelésére, állagmegóvására és a környezetvédelemre.   

Szakemberként  

  • komplex értékesítői feladatokat lát el;  
  • fel tudja mérni a vásárló igényeit, bemutatja az árut és a lehetséges kapcsolódó szolgáltatásokat, szakmai tanácsaival segíti a vásárlót a döntésében;  
  • közreműködik az árubeszerzés folyamatában, előkészíti és lebonyolítja az árurendelést;  
  • ellátja az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, készletezésével és állagmegóvásával kapcsolatos feladatokat;  
  • kialakítja és fenntartja az üzlet polcképét;  
  • kezeli a kereskedelmi egységekben használatos szoftvereket és mobil alkalmazásokat.   
Scroll to Top